اخبار

رانش زمین در جاده چالوس اسفند 1400

رانش زمین در جاده چالوس اسفند 1400

رانش زمین در جاده چالوس اسفند 1400 در اسفند سال 1400 و در روزهای پایانی سال 1400 شاهد رانش زمین در جاده چالوس بوده ایم. این رانش باعث مشکلاتی در جاده کرج چالوس شده است که منجر به یک طرفه شدن مسیر شد. دلایل رانش زمین چیست؟ عوامل بسیاری وجود …

توضیحات بیشتر »