متن آهنگ آرتا رو اعصابته
۸ام بهمن ۱۳۹۶ تکست آهنگ

متن آهنگ آرتا رو اعصابته

متن آهنگ آرتا رو اعصابته

همراه با دريافت آهنگ آرتا رو اعصابته

Text  Music Arta Roo Asabete

چی میگن
بزار بگن
هرچیزی پشتمه میگن اینا
دشمن من
پشت سر من
فحش نده
دشمن من
دشمن من
جنگی
جنگی
مشتای جنگی

به تو چه چی میگن پشت من
به تو چه دوست دارم فحش بدم
دوست دار .س بگم
رو مخ برم
به تو چه گل پسر
خودت اوتی بعد زاخارات کرنرن
نمیشی کپ من حالا هی دور بزن
حالا هی دور بزن
به تو چه
مهم نیست چندسالمه
مهم نیست چندسالته
مهم اینه هرچی میگم حرص میخوری رو اعصابته
مهم اینه دوتا بیت میگم .سا قر میدن نرم افزار شه
رو اعصابته
تمامي جا اسممون میاد
رو اعصابته
میان جلو امضامو میخوان
رو اعصابته
من کارام تهرانو می.اد
رو اعصابته
میلیونی پلی داره زیاد
رو اعصابته
من کارام تهرانو می.اد
رو اعصابته
میلیونی پلی داره زیاد
رو اعصابته

تکست آهنگ آرتا رو اعصابته

..
دوست دخترت بده بیاد بوس کنمش همش بره
دوتا میخوره مست میکنه زود
ماردونائه با دست میکنه تو
هه
حسابه ولی گلشون
ما میزنیم ولی گل خوب
سریع دو پیک روش
..
هرکی .س بگه چک میخوره زود
تهرانو چه راحت می.ام
شبا تو ماشین صدا ضبط زیاد
کسی نمیکنه به ما چپ نیگا
نمیرسن اینا بگو بگازن بیا

شبو بیدار میمونی
خودتی و خودت واسه درو دیوار میخونی
دفعه بعد اومدی اینجا نیاری داف پیزوری
هر کاری کنی تهش منو میخواد میدونی
..
شبو بیدار میمونی
خودتی و خودت واسه درو دیوار میخونی

دوست داری سس بزن
اینجا هرکی جلوته
درون میاد پشت من
منو میشناسن کل شهر
خواستی هرجاش دور بزن
نی ولي گنده تر
حرص نخور تا سر ورسام
انقد فحش نده بهم داش
میدادم موهاتو ببندی فوکول بذاری
.س اگه کش داشت دری وری میگی عجیب غریب
هرکی بالا بود ما زدیم زمین
احتیاجی اصن به کوری و سمی نیست
کل تیمتونو تکی حریف

تمامي جا اسممون میاد
رو اعصابته
میان جلو امضامو میخوان
رو اعصابته
من کارام تهرانو می.اد
رو اعصابته
میلیونی پلی داره زیاد
رو اعصابته

رو اعصابته

رو اعصابته ..

رو اعصابته

شبو بیدار میمونی
خودتی و خودت واسه درو دیوار میخونی
دفعه بعد اومدی اینجا نیاری داف پیزوری
چون هر کاری کنی تهش منو میخواد میدونی
دفعه بعد اومدی اینجا نیاری داف پیزوری

تکست : آرتا وانتونز

ترانه شعر آهنگ آرتا رو اعصابته

برای اولین بار درون متن آهنگ : TexAhang

متن ویرایش خواهد شد ..


مطالب پیشنهادی